Lisää hakutuloksia...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Miten laituri ankkuroidaan?

07142B2C-077D-4350-87EA-4177066FE3CACreated with sketchtool.

Kelluvat laiturit pitää aina ankkuroida. Katso täältä selkeät kuvat sekä yksinkertaiset ohjeistukset ankkurointia varten!

Muoviponttonin ankkurointi

Muoviponttonilaituri pitää aina ankkuroida. Normaalisti ankkurointivaihtoehtoja on kaksi. Valintaan vaikuttavat laiturisi sijainnin olosuhteet sekä käyttötarkoitus. 

Osta ankkurointitarvikkeet suoraan verkkokaupasta

Putkiankkurointi soveltuu parhaiten rauhallisiin järviin tai lampiin, joissa pohja on hiekkaa tai mutaa, sekä laitureihin, joihin ei kiinnitetä venettä. Painoankkurointi soveltuu parhaiten tuulisempiin järviin ja merenrantoihin, joissa jäät liikkuvat ja laitureihin, joihin kiinnitetään vene.

Putkiankkurointi

Putkiankkuroinnille sopiva veden syvyys on maksimissaan noin 2–3 metriä. Putkiankkuroinnissa laiturin runkoon kiinnitetään kasettilenkit, joiden läpi ankkuriputket juntataan pohjaan. Putkiankkurointi ei sovi kivikkoisiin kalliopohjiin. Käyntisillan rantapäätä ei erikseen kiinnitetä tai ankkuroida, koska veden korkeuden vaihdellessa käyntisillan liikkumiselle on jätettävä pieni vara. Avattava kasettilenkki helpottaa putkien irrottamista pohjasta, jos laituri tarvitsee nostaa talveksi rannalle.

Painoankkurointi

Painoankkuroinnissa käyntisilta kiinnitetään rantaan yhdestä pisteestä, jotta se pystyy hieman kääntyilemään laiturin eläessä aallokossa. Laiturin ulkopäistä vedetään kaksi 10 metrin kettinkiä pohjapainoihin, ristiin noin 45 asteen kulmassa. Kettingit kulkevat pohjaa pitkin eivätkä haittaa uimista tai veneilyä. Pohjapainojen koko riippuu aina laiturin koosta, pohjan laadusta, paikan tuulisuudesta sekä veneen kiinnityksestä – haastavammat olosuhteet edellyttävät suurempien painojen käyttämistä.

Liukukäyntisiltaa käytettäessä päätyosa ankkuroidaan neljään pisteeseen ja käyntisilta kiinnitetään rantaan kahdesta pisteestä. Mikäli jäät liikkuvat laiturin ympärillä eikä sitä pysty nostamaan ylös rannalle, voidaan laituri uittaa ja ankkuroida talven ajaksi suojaisempaan paikkaan. Jos laituri jätetään talveksi veteen, vaatii ankkurointi yleensä erityisjärjestelyitä ja toteuttaminen ammattitaitoa.

Muoviputki- ja betoniponttonilaiturin ankkurointi

Kelluvat laiturit pitää aina ankkuroida. Ankkurointivaihtoehdon valintaan vaikuttavat laiturin sijainti, tuuliolosuhteet, veneen kiinnitys, pohjan laatu sekä jäiden liike. Mikäli jäät liikkuvat laiturin ympärillä paljon, voidaan laituri uittaa ja ankkuroida talven ajaksi suojaisempaan paikkaan.

Ankkurointi maatuella

Laiturin ulkopäistä vedetään kaksi noin 15 metrin kettinkiä ristiin pohjapainoihin noin 45 asteen kulmassa. Laiturin rantapää ankkuroidaan kettingein, joiden välissä olevat jouset pehmentävät laiturin liikkeitä. Rantakettingit kiinnitetään joko maatukeen, kallioon tai rannan isoihin kiviin. Ulkopään painojen koko on yleensä 700, 1.200 tai 2.000 kg/kpl, riippuen olosuhteista. Korkean veden aikaan maatukielementin yläpinnan suositeltu korkeus on 80 cm vedenpinnasta, jotta liukukäyntisilta pääsee lepäämään turvallisesti laiturin kannen päällä.

Ankkurointi pylväsjatkeen kanssa

 

Laiturin ulkopäistä vedetään kaksi noin 15 metrin kettinkiä ristiin pohjapainoihin noin 45 asteen kulmassa. Laiturin rantapää ankkuroidaan kettingein, joiden välissä olevat jouset pehmentävät laiturin liikkeitä. Rantakettingit kiinnitetään joko erillisiin rantapainoihin tai käyntisillan alle sijoitetun ohjaavan painon kautta rantaan (maatukeen, kallioon tai isoihin kiviin). Ulkopään painojen koko on yleensä 700, 1.200 tai 2.000 kg/kpl, riippuen olosuhteista.

Miksi valita Lip-Lap?

Asiakkaiden arvostama:

Kun tarvitset apua, ota yhteyttä